HOTLINE

+84 234 3961 358

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên

Ngày 19/8/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu đăng ký giao dịch CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên.

Quý cổ đông tải văn bản phía dưới.