Xử lý nước thải

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp đã đầu tư Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 6.500 m3/ngày đêm, cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Bài.

 

Với đội ngũ cán bộ, công nhân đã qua đào tạo, có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác quản lý và vận hành Trạm xử lý nước thải. Công ty tự tin có đủ năng lực thực hiện tốt công tác xử lý nước thải cho các doanh nghiệp.

 

 

Vận hành Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Bài

 

 

 

 

 

 

 

>>Tìm hiểu đây đủ hồ sơ năng lực công ty

 

Thông tin liên hệ:

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Bài

Trưởng trạm: Mr Lê Văn Minh

Email: minhle@idiz.com.vn

Tel: 0917 141 259