Lịch sử phát triển

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp được thành lập theo quyết định số 23/QĐ-XL-HĐQT ngày 30/10/2006 của Hội đồng quản trị Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3301285386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

 

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

Với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ CBNV năng động, bản lĩnh, công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp đã và đang hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản, thi công xây dựng, thi công công trình PCCC chất lượng cao và là công ty đa ngành có uy tín tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Với mục tiêu “Chất lượng, hiệu quả, an toàn và phát triển biền vững”. Công ty luôn hướng tới khách hàng, lấy chất lượng sản phẩm, công trình làm yếu tố hàng đầu, coi đó là nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

 

>>Tìm hiểu thêm Hồ sơ năng lực của chúng tôi