Trạm xử lý nước thải KCN Phú Bài

Khu công nghiệp Phú Bài có diện tích quy hoạch gần 800 ha. Đến nay, toàn bộ đất cho thuê tại KCN Phú Bài giai đoạn I, II đã được lấp đầy 100 % với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, chủ yếu là các ngành nghề như sợi và dệt may, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, bao bì nguyên liệu giấy, khoáng sản, thực phẩm… KCN Phú Bài đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn IV đợt 1 với diện tích 85,87 ha. Với quy mô và số lượng các dự án hoạt động ngày càng tăng, việc bảo vệ môi trường là vấn đề được Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp luôn chú trọng.

 

Hình ảnh Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Bài từ trên cao

 

>>Xem thêm thông tin về Khu công nghiệp Phú Bài

 

Khu công nghiệp đầu tiên đầu tư đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung

 

Để đảm bảo môi trường trong và ngoài KCN Phú Bài, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 6.500m3/ngày-đêm bảo đảm xử lý cho toàn bộ nước thải của KCN.

 

Năm 2010, hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phú Bài được đầu tư gồm 2 modul có công suất 4.000 m3/ngày-đêm đi vào hoạt động đã cơ bản giải quyết được vấn đề nhức nhối về ô nhiễm nguồn nước quanh KCN và sông Phù Bài. Năm 2014, tiếp tục đầu tư modul thứ 3 có công suất 2.500m3/ngày-đêm.

 

Qua 2 giai đoạn đầu tư hệ thống xử lý nước thải chung cho Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài, đến nay công suất xử lý đã đạt 6.500 m3/ngày đêm. Hiện tại công suất xử lý thực tế là 3.000m3/ngày-đêm đang tiếp nhận và xử lý cho khoảng 36 nhà máy, doanh nghiệp trong KCN Phú Bài với tỷ lệ 100% nhà máy, doanh nghiệp đã đấu nối vào Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Bài.

 

 

 

Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phú Bài

 

Trạm quan trắc nước thải tự động Trạm xử lý nước thải KCN Phú Bài

 

Thời gian lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức năm 2017.

 

 

Hệ thống quan trắc nước thải tự động nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Bài bao gồm các thành phần chính:

 

1. Trạm quan trắc nước thải tự động cho nước thải đầu ra của Nhà máy trước khi xả thải ra môi trường (tủ điều khiển, thiết bị quan trắc và lưu trữ dữ liệu, hệ thống truyền nhận dữ liệu kết nối với mạng internet, phụ kiện…) để đo liên tục các chỉ tiêu COD, độ màu, pH, nhiệt độ, TSS và lưu lượng nước thải.

 

 

 

2. Hệ thống truyền nhận dữ liệu kết nối liên tục theo thời gian thực giá trị các chỉ tiêu với máy tính để quan sát, Hệ thống này kết nối với mạng internet trực tuyến 24/7, truyền tải dữ liệu qua webserver giúp các nhân viên vận hành và nhà quản lý có thể dễ dàng truy cập, theo dõi kết quả hoạt động của hệ thống từ xa. Nhân viên quản trị hệ thống có thể tạo và quản lý quyền truy cập để dữ liệu này đến với các cơ quan khác nhau.

 

 

 >>Xem đầy đủ Brochure Khu công nghiệp Phú Bài

 

Thông tin liên hệ Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Bài:

Trạm trưởng: Ông Lê Văn Minh

Tel: 0917 141 259

Email: minhle@idiz.com.vn