Thư viện

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp là doanh nghiệp đa ngành. Cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng. Vì vậy, thư viện tài liệu này cung cấp những thông tin đầy đủ về pháp luật, hướng dẫn sử dụng, các tài liệu kỹ thuật phục vụ nhanh chóng và chi tiết nhất khi khách hàng truy cập vào website công ty.

 

1.  E-brochure

Cung cấp các tài liệu về công ty

Các tài liệu về Khu công nghiệp Phú Bài

Các tài liệu khác có liên quan

Chi tiết tại đây!

 

2.  Thư viện ảnh

Chi tiết tại đây!

 

3.  Thư viện video

Chi tiết tại đây!

 

4. Dự án tiêu biểu

Chi tiết tại đây!

 

5.  Văn bản quy phạm pháp luật

Những văn bản quy phạm phát luật và văn bản liên quan khác được cập nhật thường xuyên và đầy đủ và chính xác nhất.

Chi tiết tại đây!

 

>>Xem tin tức công ty