HOTLINE

+84 234 3961 358

Trang chủ  » Tin tức » 

Các lô đất chưa cho thuê tại KCN Phú Bài

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN công khai diện tích đất đối với các lô đất chưa cho thuê theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 như sau:

- Lô đất C-4-2: diện tích 1,15 ha, vị trí nằm tại KCN Phú Bài giai đoạn 2.

- Lô đất C-4-3: diện tích 1,16 ha, vị trí nằm tại KCN Phú Bài giai đoạn 2.

- Một phần lô đất B-4-2: diện tích 1,43 ha, vị trí nằm tại KCN Phú Bài giai đoạn 2.