Thiết kế, thi công các dự án môi trường

Công ty đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong công tác quản lý môi trường, vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đội ngũ kỹ sư, công nhân đã qua đào tạo, nhiệt tình, sáng tạo.

 

Công ty chúng tôi tự tin có đủ năng lực thực hiện tốt mọi công trình đáp ứng về mặt chất lượng và mỹ quan phù hợp với từng doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

 

Thi công, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước sạch và nước thải

 

 

Tư vấn, thiết kế xử lý nước sạch, nước thải, chất thải nguy hại

 

 

Tư vấn chương trình giám sát môi trường

Tư vấn nguồn vốn đầu tư môi trường

Thi công công trình, mạng lưới cấp thoát nước

Cung cấp hóa chất, vật tư thiết bị phục vụ xử lý nước

Dịch vụ nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải.

 

Thu gom chất thải rắn sinh hoạt

 
 

 

Xem thêm về Dịch vụ thiết kế, thi công, kinh doanh PCCC

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI

Trưởng trạm: Mr Lê Văn Minh

Email: minhle@idiz.com.vn

Tel: 0917 141 259

 

>>Xem thêm Dịch vụ khác