Ưu đãi đầu tư KCN Phú Bài

Ngoài lợi thế về vị trí chiến lược và hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, lý do khác để Khu công nghiệp Phú Bài thu hút được nhiều nhà đầu tư đó là những chính sách ưu đãi đầu tư tại nơi đây. Khu công nghiệp Phú Bài là địa bàn ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về Thuế TNDN, ưu đãi về tiền thuê đất, các chính sách hỗ trợ người lao động.

 


1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

 

(Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư căn cứ theo Phụ lục II, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

 

2. ƯU ĐÃI THUẾ NHẬP KHẨU

 

Ngành nghề ưu đãi đầu tư: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

 

Ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh Mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

 

 

(Căn cứ tại khoản 11 và khoản 13, điều 16, chương IV của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016)

 

>>Xem đầy đủ Brochure Khu công nghiệp Phú Bài

 

Liên hệ để được thông tin Ưu đãi đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV đợt 1:

PHÒNG HÀNH CHÍNH MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng: Ông Trần Vũ Mẫn

Tel: 0946 889 335

Email: tvuman82@gmail.com