Ưu đãi đầu tư

https://idiz.com.vn/KCN-Phu-Bai/Uu-dai-dau-tu-KCN-Phu-Bai/

Ngoài lợi thế về vị trí chiến lược và hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, lý do khác để Khu công nghiệp Phú Bài thu hút được nhiều nhà đầu tư đó là những chính sách ưu đãi đầu tư tại nơi đây. Khu công nghiệp Phú Bài là địa bàn ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về Thuế TNDN, ưu đãi về tiền thuê đất, các chính sách hỗ trợ người lao động.

Xem thêm >>