E-brochure

Hồ sơ năng lực Công ty Hạ tầng Khu công nghiệp
Hồ sơ năng lực Công ty Hạ tầng Khu công nghiệp

Chi tiết Tải xuống

Slide giới thiệu Khu công nghiệp Phú Bài
Slide giới thiệu Khu công nghiệp Phú Bài

Chi tiết Tải xuống

Brochure Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)
Brochure Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)

Chi tiết Tải xuống

Thông tin Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)
Thông tin Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)

Chi tiết Tải xuống

Quy hoạch KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 1
Quy hoạch KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 1

Chi tiết Tải xuống

Số dòng hiển thị Tổng: 5 dòng - Trang 1