E-brochure

Quy hoạch KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 1
Quy hoạch KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 1

Chi tiết Tải xuống

Các dự án đầu tư tại KCN Phú Bài
Các dự án đầu tư tại KCN Phú Bài

Chi tiết Tải xuống

Thủ tục đầu tư vào KCN Phú Bài
Thủ tục đầu tư vào KCN Phú Bài

Chi tiết Tải xuống

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết Tải xuống

Thông tin Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)
Thông tin Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)

Chi tiết Tải xuống

Brochure Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)
Brochure Khu công nghiệp Phú Bài song ngữ (VIE-ENG)

Chi tiết Tải xuống

Slide giới thiệu Khu công nghiệp Phú Bài
Slide giới thiệu Khu công nghiệp Phú Bài

Chi tiết Tải xuống

Danh-muc-nganh-nghe-uu-dai-dau-tu
Danh-muc-nganh-nghe-uu-dai-dau-tu

Chi tiết Tải xuống

Quyết định UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch KCN Phú Bài IV
Quyết định UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch KCN Phú Bài IV

Chi tiết Tải xuống

Số dòng hiển thị Tổng: 9 dòng - Trang 1