Tăng trưởng xanh trong các khu công nghiệp ở Thừa Thiên Huế

Tăng trưởng xanh là mục tiêu xuyên suốt trong phát triển kinh tế, xã hội Thừa Thiên Huế. Và để hiện thực hóa mục tiêu trên, việc định hình tăng trưởng xanh bắt đầu từ hoạt động xúc tiến đầu tư là mũi nhọn.

 

Áp dụng các giải pháp mô hình kinh tế xanh thay thế cho mô hình kinh tế truyền thống, vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo vệ được môi trường, là một hướng tiếp cận quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Thừa Thiên Huế. 

 

Định hướng này được thể hiện khá rõ trong hoạt động của các khu công nghiệp.

 

tm-img-alt

Ảnh minh hoạ

 

Nhiều chương trình, kế hoạch đã được xây dựng và ban hành khuyến khích đầu tư tăng trưởng xanh và “tiêu dùng xanh” ở phạm vi hẹp để phát triển bền vững. Việc tổ chức lồng ghép các chỉ tiêu tăng trưởng xanh vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã phần nào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh.

 

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh trong dài hạn, việc định hướng ưu tiên đầu tư xanh trong hoạt động xúc tiến đầu tư, trong đó, chú trọng thu hút đầu tư vào những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao 

 

Theo đó, hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và đối tượng cụ thể phù hợp với cơ cấu kinh tế địa phương gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thu hút nhà đầu tư thứ cấp, thu hút lao động từ các địa phương và nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư dự án logicstic và cảng biển để tăng tính chủ động trong việc lưu thông hàng hoá và góp phần hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, để đảm bảo chuyển đổi phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050, ưu tiên kêu gọi đầu tư các nguồn năng lượng sạch, tái tạo như: điện gió, điện mặt trời, điện khí… để phát triển các nguồn năng lượng sạch, tái tạo hướng đến phát triển khu công nghiệp xanh và bền vững.

Định hướng là vậy, tuy nhiên thực tế để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng xanh đòi hỏi các ngành, lĩnh vực phải tham gia ứng dụng công nghệ và đưa ra các giải pháp phù hợp. Đơn cử như ngành công nghiệp phải sử dụng điện năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước thải, chất thải, thu gom carbon.

 

Theo đại diện Tập đoàn Vinatex, mục tiêu tăng trưởng xanh đang được doanh nghiệp cụ thể hóa bằng chiến lược “xanh hoá” nhà máy. Một trong những giải pháp doanh nghiệp đang triển khai chính là việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo. Cùng với đó, công ty tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới, hiện đại hướng tới các mục tiêu về phát triển bền vững.

 

Trong địa bàn các khu công nghiệp, vai trò định hướng trong hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư hạ tầng cũng góp phần không nhỏ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

 

Lấy Khu công nghiệp Phú Bài 4 đợt 1 làm ví dụ. Khi ngay từ đầu, chủ đầu tư dự án đã định hướng khá rõ ràng về đầu tư hạ tầng xanh tương ứng với việc điều chỉnh tăng quy hoạch cây xanh, đầu tư hạ tầng xử lý nước thải…. Cụ thể nhất là điều chỉnh tăng quy hoạch cây xanh lên trên 15%, chưa bao gồm cây xanh khu vực trong từng dự án; đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải đấu nối với nhà máy xử lý nước thải…

 

Ông Ngô Hữu Quý, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN khẳng định, với định hướng đầu tư khu công nghiệp xanh, Khu công nghiệp Phú Bài 4 đợt 1 sẽ ưu tiên thu hút các dự án nằm trong danh mục thu hút đầu tư có hàm lượng khoa học công nghệ cao, xí nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, đảm bảo các yêu cầu về môi trường. Hướng đến hình thành khu công nghiệp tổng hợp xanh, sạch./.

 

>>Tìm hiểu về Khu công nghiệp Phú Bài

 

Nguồn: Moitruongvadothi.vn