Tổng quan dự án thúc đẩy khu công nghiệp theo hướng bền vững tại Việt Nam

Dự án được triển khai trong 05 năm: 2021 – 2025 tại các khu công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.Dự án được triển khai bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững tại Việt Nam (IDH Việt Nam).

 

Dự án “Thúc đẩy khu công nghiệp theo hướng bền vững tại Việt Nam” được triển khai nhằm mục tiêu hỗ trợ các khu công nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam phát triển theo hướng bền vững về mặt kinh tế, môi trường và xã hội thông qua việc hợp tác, hỗ trợ của các bộ ngành, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, xây dựng mạng lưới các khu công nghiệp bền vững và áp dụng bộ chỉ số cũng như khung đánh giá tính bền vững dành cho các khu công nghiệp được công nhận rộng rãi bởi các cơ quan chức năng trong nước cũng như các tổ chức và nhà đầu tư quốc tế.

 

Khu công nghiệp Phú Bài – Thừa Thiên Huế

 

Dự án đặt ra nhiều mục tiêu, bao gồm: Xây dựng Bộ chỉ số phát triển bền vững và khung đánh giá dành cho các khu công nghiệp; Đánh giá thực trạng, phát hiện những mặt tồn tại và hỗ trơ các khu công nghiệp nâng cao năng lực theo hướng phát triển bền vững ở các khía cạnh quản trị, môi trường và lao động - xã hội; Thu hút sự quan tâm và đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo hướng bền vững; Hỗ trợ thành lập các hiệp hội các khu công nghiệp bền vững ở cấp độ trung ương cũng như địa phương.

 

Ban chỉ đạo dự án gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững tại Việt Nam (IDH Việt Nam); Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát Coca – Cola Việt Nam; Một số hiệp hội doanh nghiệp, công ty đa quốc gia có nhà máy/nhà cung ứng đang hoạt động tại khu công nghiệp.

 

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động; Hỗ trợ và giám sát tiến độ thực hiện; Đưa ra định hướng xử lý những vấn đề phát sinh cần ý kiến của Ban chỉ đạo. Hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư hoạt động trong các khu công nghiệp.

 

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam và IDH Việt Nam sẽ trực tiếp tổ chức điều phối và triển khai. Ngoài ra phối hợp triển khai còn có các đại diện từ các bộ ngành tham gia Ban chỉ đạo; Chi nhánh VCCI phụ trách địa bàn triển khai Dự án; Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh, thành phố; Các khu công nghiệp.

Thành phần nhóm chuyên gia bao gồm đại diện từ các Bộ ngành tham gia Ban chỉ đạo, các tổ chức và các doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan. Nhóm chuyên gia có chức năng: Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm để trình Ban chỉ đạo phê duyệt; Tham gia xây dựng Bộ chỉ số và khung đánh giá dành cho các khu công nghiệp; Tư vấn, nâng cao năng lực các khu công nghiệp theo hướng bền vững.

 

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn

 

>>Xem thêm tin tức khác